Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi (HİSER)

Dijital Oyun Sektörü Kümelenme Projesi (HİSER)
26.10.2019

İTO koordinasyonunda dijital oyun sektörüne yönelik kümelenme projesi hayata geçirilecektir.

Ticaret Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması

Projesi Desteği (HİSER)” kapsamında ve Odamız koordinasyonunda dijital oyun

sektörüne yönelik kümelenme projesi hayata geçirilecektir. Başvurular sonrası dijital

oyun kümesi oluşturulacaktır.

Proje kapsamında %75'i Bakanlık destekli faaliyetler ile dijital oyun projeleri

geliştirilmesini sağlayan firmaların uluslararası pazarların gerekliliği olan standartlara

ulaşması sağlanarak ihracata yönelik rekabet güçlerinin artırılması ve hedef

 

pazarlarda yeni iş bağlantıları geliştirilmesi hedeflenmektedir.

http://www.ito.org.tr/wps/portal/duyurular?WCM_GLOBAL_CONTEXT=ito_portal_tr/ito-portal/duyurular/gm-duyurular/509256804bc1f2d990b5d420e90b3850

Proje Detayı ve Katılımcı Formu ektedir.

 

 

İlgili Görseller
© 2019 All rights Reserved. ARTIAD - Bu site Aidango Dernek Yazılımı ERP'si ile hazırlanmıştır.