Marmara Uluslararası Kent Forumu (Maruf) Etkinliği

Marmara Uluslararası Kent Forumu (Maruf) Etkinliği
20.09.2019

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF) Etkinliğinin ilki 1-2-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde !

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından, ilki 1-2-3 Ekim 2019 tarihlerinde, İstanbul Kongre Merkezi'nde (Harbiye/Şişli/İstanbul) olmak üzere iki yılda bir düzenlenmesi planlanan, şehirleşme ve yerel yönetimler alanlarında küresel ölçekte bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamada etkili bir platform oluşturacaktır.

Marmara Urban Forum - Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda (MARUF) Çözüm Üreten Kentler ana teması ile 12 alt temanın (Çevre ve İklim Değişikliği, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik, Kentsel Altyapı, Konut ve Yapılı Çevre, Göç, Kent Ağları, Yerel Kalkınma, Sosyal Kapsayıcılık, Dayanıklılık, Kamusal Mekân, Yönetişim) ele alınacağı MARUF'ta 25 ülkeden 200'den fazla konuşmacı yer alacaktır.
 

İlgili Görseller
İlgili Dosyalar
© 2019 All rights Reserved. ARTIAD - Bu site Aidango STK ERP'si ile hazırlanmıştır.