FALİYET ALANLARIMIZ

Derneğin, İş ve Ticaret konularına vereceği ehemmiyetin yanı sıra eğitim ve danışmanlık konularında da ilk merci haline gelebilmesi “ Herkese yararlı olmak “ ilkesine bağlanan, iş ve faaliyetlerinde bu fikre dayanan sivil bir kuruluştur.

* Türkiye’de ikamet eden itibarlı Arap şirket sahiplerine ve projelerine ulaşmak için Türkiye genelinde geniş çaplı bir çalışma yapılması.

* Arap devletlerinin elçilikleri, diplomat ve ticari ateşelikleri ile güçlü ilişkilerin kurulması, üyelerimize fayda verebilmesi adına.

* Faaliyetlerinin ve amaçlarının duyurulması, onlara derneğin önemli bir merci olduğunun benimsetilmesi.

* Üyelerin, Arap ülkelerindeki son gelişmelerden haberdar olabilmeleri için deneyimli işadamlarının dernekte misafir edilmesi.

* Dernek üyelerinin ilgilendikleri alanlarda gelişmeleri adına kurs ve seminerlerin düzenlenmesi.

* Daha önce yapılmış tüm faaliyetlere gençlik kollarının dâhil edilmesi, projelerini ve hayallerini gerçekleştirmek için gençlere fırsat ve olanakların sunulması.

* Sosyal ilişkileri geliştirmek, ailelerin ve gençlerin birbirlerini daha yakından tanıması adına ailesel görüşmelerin düzenlenmesi.

 

 © 2015 ARTİAD   Tüm hakları saklıdır. İzinsiz veri kullanılamaz.