FALİYET ALANLARIMIZ

Derneğin, İş ve Ticaret konularına vereceği ehemmiyetin yanı sıra eğitim ve danışmanlık konularında da ilk merci haline gelebilmesi “ Herkese yararlı olmak “ ilkesine bağlanan, iş ve faaliyetlerinde bu fikre dayanan sivil bir kuruluştur.

 © 2015 ARTIAD   All Rights Reserved. Data can not be used without permission.